1399/6/15 شنبه

معرفی خودم
* نام * نام خانوادگی
* نام پدر * کدملی
* سال تولد * مقطع تحصیلی
* شماره تلفن همراه * شماره تلفن ثابت
* نام استان * شهر یا روستای محل سکونت
* آدرس
معرفی ایده ام
* عنوان طرح
* خلاصه موضوع
فایل فیلم فایل طرح مکتوب